Thông tin đề

ĐỀ TỐT NGHIỆP THPT QG 2020 MÔN HÓA HỌC - Mã 201
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

16:00
10/08/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 82691 - nhokluudan2001 77 9.75 39 19:48 15/08/2020
00:38:42
2712
2 foto 238344 - Nguyễn Thế Sơn 74 9.5 38 18:14 12/08/2020
00:32:02
16610
3 foto 254486 - Tran Thi Thao Trang 74 9.5 38 20:46 10/08/2020
00:50:00
6032
4 foto 33843 - Võ Tú Tài 73 9.25 37 20:28 13/08/2020
00:50:00
7176
5 foto 212620 - NguyenChiBao 71 9.25 37 09:28 11/08/2020
00:02:59
8660
6 foto 252265 - Lê Duy 68 9 36 20:48 10/08/2020
00:39:51
5805
7 foto 239673 - ngochieu2002 62 8.5 34 22:50 24/08/2020
00:14:24
7177
8 foto 236292 - MegatronDel 65 8.25 33 22:53 13/05/2021
00:11:45
14681
9 foto 238349 - kyhuy24h 59 8.25 33 16:46 10/08/2020
00:19:27
2267
10 foto 246528 - Trần Nguyễn Hạ Lâm 56 8 32 03:39 21/08/2020
00:35:04
1594