Thông tin đề

ĐỀ TỐT NGHIỆP THPT QG 2020 MÔN HÓA HỌC - Mã 205
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

18:00
10/08/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 248841 - Hochoaol 71 9.25 37 23:12 07/04/2021
00:46:06
3332
2 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 57 7.25 29 08:58 28/08/2020
00:06:55
9555
3 foto 143372 - Đinh Hưởng NC3 0 0 0
-1619538977
11456
4 foto 246528 - Trần Nguyễn Hạ Lâm 0 0 0
-1598877111
1594
5 foto 163080 - minhtransong01 0 0 0 01:30 13/08/2020
00:00:04
7884
6 foto 179946 - Duy Tran 0 0 0 10:19 21/08/2020
00:50:00
1050