Thông tin đề

[2021] Đề CHUYÊN số 01. THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Đinh - Thi Giữa học kỳ 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
06/11/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 268793 - Nguyễn Anh Minh 80 10 40 10:31 20/02/2021
00:16:51
8351
2 foto 293666 - Tat Dat 80 10 40 00:48 19/02/2021
00:20:03
7314
3 foto 292717 - PhạmCông Hào 80 10 40 20:15 17/12/2020
00:30:10
5260
4 foto 280462 - Lười VC 80 10 40 23:58 07/04/2021
00:37:47
2492
5 foto 279171 - TranLong2003 77 9.75 39 15:27 08/11/2020
00:17:51
10865
6 foto 281036 - LaiPhuongThao 77 9.75 39 15:35 07/11/2020
00:23:01
5335
7 foto 293148 - khiemnguyen 74 9.5 38 18:14 03/03/2021
00:04:19
1288
8 foto 289955 - Nguyễn Tiến Vinh 74 9.5 38 13:22 27/11/2020
00:06:19
2273
9 foto 223119 - caothihop 74 9.5 38 08:05 14/03/2021
00:06:37
5742
10 foto 289703 - Nguyễn Như Anh 74 9.5 38 23:22 01/12/2020
00:20:54
1827