Thông tin đề

[2021] Đề CHUYÊN số 03. THPT Chuyên Thái Bình (Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
11/11/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 268793 - Nguyễn Anh Minh 71 9.25 37 11:21 20/02/2021
00:49:36
8351
2 foto 279171 - TranLong2003 68 9 36 02:46 11/02/2021
00:49:50
10865
3 foto 281668 - Nhattrang 65 8.75 35 14:04 09/03/2021
00:49:59
7124
4 foto 293666 - Tat Dat 62 8.5 34 23:10 19/02/2021
00:49:55
7314
5 foto 298515 - nguyenvanhung250803 62 8.5 34 11:16 19/02/2021
00:49:57
3313
6 foto 281036 - LaiPhuongThao 53 7.75 31 10:00 19/02/2021
00:43:19
5335
7 foto 277341 - 9conghoa 53 7.5 30 00:24 14/11/2020
00:49:59
1629
8 foto 290125 - NguyenHoangHongAnh 50 7.5 30 16:20 23/03/2021
00:44:56
3745
9 foto 280448 - BorntoGod 51 7.25 29 23:08 29/12/2020
00:46:05
3606
10 foto 289031 - MinhChau12 47 7.25 29 18:52 01/12/2020
00:19:46
6678