Thông tin đề

[2021] Đề CHUYÊN số 05. THPT Chuyên Bắc Ninh (Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
02/01/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 300194 - Minh Trang 74 9.5 38 22:55 09/03/2021
00:48:56
1992
2 foto 293666 - Tat Dat 71 9.25 37 23:54 20/02/2021
00:49:54
7314
3 foto 279171 - TranLong2003 65 8.75 35 10:00 16/02/2021
00:47:28
10865
4 foto 281036 - LaiPhuongThao 62 8.5 34 10:51 19/02/2021
00:40:50
5335
5 foto 290125 - NguyenHoangHongAnh 59 8.25 33 22:26 24/03/2021
00:45:46
3745
6 foto 298515 - nguyenvanhung250803 58 7.75 31 20:55 18/02/2021
00:49:43
3313
7 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 53 7.75 31 21:30 29/03/2021
00:44:06
11748
8 foto 289703 - Nguyễn Như Anh 47 7.25 29 23:15 13/01/2021
00:44:34
1827
9 foto 293188 - Quyetdoypnt 47 7.25 29 18:41 10/03/2021
00:50:00
6037
10 foto 275953 - Moon 49 7 28 14:32 04/01/2021
00:49:59
6582