Thông tin đề

[2021] Đề CHUYÊN số 07. THPT Chuyên KHTN (Hà Nội - Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
23/01/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227346 - Phục Hận 1 Năm 74 9.5 38 09:36 25/03/2021
00:04:09
7260
2 foto 265390 - My 68 9 36 20:16 08/03/2021
00:41:24
5271
3 foto 300194 - Minh Trang 68 9 36 21:27 18/03/2021
00:48:00
1992
4 foto 279171 - TranLong2003 65 8.75 35 23:50 23/02/2021
00:50:00
10865
5 foto 290125 - NguyenHoangHongAnh 62 8.5 34 17:17 25/03/2021
00:36:33
3745
6 foto 268793 - Nguyễn Anh Minh 62 8.5 34 11:52 24/01/2021
00:46:26
8351
7 foto 289031 - MinhChau12 59 8.25 33 09:45 08/02/2021
00:42:26
6678
8 foto 293188 - Quyetdoypnt 59 8.25 33 08:41 12/03/2021
00:46:27
6037
9 foto 289703 - Nguyễn Như Anh 56 8 32 22:37 26/01/2021
00:45:09
1827
10 foto 301220 - Đinh Quang Duy 57 7.75 31 19:47 06/04/2021
00:49:59
2188