Thông tin đề

[2021] Đề SỞ số 01. Tỉnh NGHỆ AN (KSCL - Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
08/02/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 293666 - Tat Dat 77 9.75 39 00:01 12/03/2021
00:41:08
7314
2 foto 294958 - Huỳnh Duy Anh 77 9.75 39 21:03 08/02/2021
00:49:08
1298
3 foto 294139 - duchoa2707 75 9.5 38 01:50 05/04/2021
00:50:00
3001
4 foto 268793 - Nguyễn Anh Minh 74 9.5 38 09:21 19/02/2021
00:41:35
8351
5 foto 300398 - hoang1724 65 8.75 35 15:04 10/03/2021
00:35:18
1530
6 foto 286108 - Phan Thị Thanh Huyền 63 8.5 34 23:38 19/02/2021
00:13:14
2434
7 foto 281036 - LaiPhuongThao 62 8.5 34 22:09 07/03/2021
00:37:08
5335
8 foto 248841 - Hochoaol 62 8.5 34 20:45 04/03/2021
00:48:30
3254
9 foto 165209 - mnhoa 62 8.5 34 17:27 08/02/2021
00:49:59
10721
10 foto 119533 - Leoyaoi 62 8.5 34 23:36 21/02/2021
00:50:00
8064