Thông tin đề

[2021] Đề SỞ số 02. Tỉnh VĨNH PHÚC (KSCL - Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

22:00
08/02/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 268793 - Nguyễn Anh Minh 80 10 40 18:39 09/02/2021
00:48:55
8351
2 foto 293666 - Tat Dat 80 9.75 39 00:03 17/03/2021
00:37:41
7314
3 foto 227346 - Phục Hận 1 Năm 77 9.75 39 08:28 09/02/2021
00:46:47
7260
4 foto 281668 - Nhattrang 73 9.25 37 00:06 07/03/2021
00:45:09
7124
5 foto 294139 - duchoa2707 71 9 36 15:21 09/04/2021
00:35:11
3001
6 foto 289703 - Nguyễn Như Anh 68 9 36 22:18 09/02/2021
00:46:56
1827
7 foto 277104 - Thu1805 68 8.75 35 23:38 19/02/2021
00:40:39
5076
8 foto 289610 - huuhung25122003 65 8.75 35 17:11 11/04/2021
00:40:40
1701
9 foto 275953 - Moon 68 8.5 34 20:10 09/02/2021
00:49:58
6582
10 foto 181709 - 10c8hoang 67 8.5 34 23:19 25/03/2021
00:45:21
3786