Thông tin đề

[2021] Đề CHUYÊN số 08. THPT Chuyên Lào Cai (Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
11/02/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 265390 - My 74 9.5 38 15:37 08/03/2021
00:41:08
5271
2 foto 268793 - Nguyễn Anh Minh 74 9.5 38 09:38 11/02/2021
00:47:53
8351
3 foto 279171 - TranLong2003 74 9.5 38 00:41 23/02/2021
00:49:48
10865
4 foto 293666 - Tat Dat 68 9 36 22:44 26/02/2021
00:49:52
7314
5 foto 298515 - nguyenvanhung250803 68 9 36 23:20 07/03/2021
00:49:55
3313
6 foto 301220 - Đinh Quang Duy 68 8.75 35 20:05 07/04/2021
00:50:00
2188
7 foto 289703 - Nguyễn Như Anh 65 8.75 35 23:51 13/02/2021
00:46:15
1827
8 foto 300194 - Minh Trang 62 8.5 34 21:24 23/03/2021
00:48:05
1992
9 foto 290125 - NguyenHoangHongAnh 56 8 32 10:38 26/03/2021
00:46:30
3745
10 foto 119533 - Leoyaoi 56 8 32 00:28 14/03/2021
00:47:44
8064