Thông tin đề

[2021] Đề THPT số 06. THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc (Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
12/02/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 274506 - Thienhao 80 10 40 21:57 14/02/2021
00:03:09
2133
2 foto 270064 - DongDuong 80 10 40 21:50 16/02/2021
00:24:16
3207
3 foto 269964 - Thái Diệp Anh 80 10 40 23:00 13/02/2021
00:32:17
2881
4 foto 270068 - Võ Minh Đức 80 10 40 22:23 13/02/2021
00:43:47
2432
5 foto 299723 - Nguyễn Minh Anh 80 10 40 22:20 14/02/2021
00:44:11
1681
6 foto 269933 - dooo 80 10 40 11:55 17/02/2021
00:45:45
1975
7 foto 270161 - Cao Nguyen Hoang Hai 80 10 40 10:03 13/02/2021
00:46:35
2422
8 foto 296285 - Phạm Tiến Mạnh 80 10 40 23:44 13/02/2021
00:49:43
2281
9 foto 180843 - Tong Dieu Vy 80 10 40 23:47 26/02/2021
00:49:59
3985
10 foto 299713 - bùi tiến dũng 77 9.75 39 14:42 16/02/2021
00:23:36
1835