Thông tin đề

[2021] Đề CHUYÊN số 09. THPT Chuyên Thái Bình (Lần 2)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
13/02/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 299713 - bùi tiến dũng 80 10 40 15:08 16/02/2021
00:24:30
1835
2 foto 270064 - DongDuong 80 10 40 22:27 16/02/2021
00:33:31
3207
3 foto 270068 - Võ Minh Đức 80 10 40 09:06 14/02/2021
00:40:28
2432
4 foto 269933 - dooo 80 10 40 13:42 17/02/2021
00:47:05
1975
5 foto 265390 - My 77 9.75 39 15:38 07/03/2021
00:30:26
5271
6 foto 270438 - huy trần 77 9.75 39 10:28 22/02/2021
00:41:29
2173
7 foto 269964 - Thái Diệp Anh 77 9.75 39 14:59 16/02/2021
00:49:10
2881
8 foto 270063 - Quanh0710 77 9.75 39 22:21 13/02/2021
00:49:38
2166
9 foto 287073 - hiệp nguyễn đức 74 9.5 38 11:22 14/02/2021
00:26:36
2135
10 foto 293666 - Tat Dat 74 9.5 38 23:14 26/02/2021
00:27:29
7314