Thông tin đề

[2021] Đề CHUYÊN số 12. THPT Chuyên Quốc Học - Huế (Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
16/02/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 299713 - bùi tiến dũng 71 9.25 37 22:47 17/02/2021
00:44:11
1835
2 foto 270068 - Võ Minh Đức 71 9.25 37 10:43 18/02/2021
00:47:30
2432
3 foto 270063 - Quanh0710 71 9.25 37 22:33 17/02/2021
00:47:40
2166
4 foto 293666 - Tat Dat 69 9 36 23:56 27/02/2021
00:43:54
7314
5 foto 300194 - Minh Trang 69 9 36 21:56 30/03/2021
00:50:00
1992
6 foto 292667 - Tran Thao Linh 68 9 36 11:57 20/02/2021
00:30:59
1816
7 foto 294649 - Đại Ngọc 68 9 36 14:57 02/03/2021
00:48:32
2802
8 foto 299361 - Phúc Lâm 68 9 36 02:50 16/02/2021
00:49:19
1777
9 foto 296285 - Phạm Tiến Mạnh 68 9 36 19:23 17/02/2021
00:49:47
2281
10 foto 278518 - Lê Hoàng Bách 68 9 36 10:01 16/02/2021
00:49:51
1754