Thông tin đề

[2021] Đề CHUYÊN số 13. THPT Chuyên Lê Thánh Tông - Quảng Nam (Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
17/02/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 298515 - nguyenvanhung250803 78 9.75 39 19:59 15/03/2021
00:26:05
3313
2 foto 268793 - Nguyễn Anh Minh 77 9.75 39 11:43 17/02/2021
00:17:51
8351
3 foto 279171 - TranLong2003 77 9.75 39 00:41 16/03/2021
00:17:54
10865
4 foto 293666 - Tat Dat 77 9.75 39 12:58 04/03/2021
00:21:11
7314
5 foto 300194 - Minh Trang 77 9.75 39 00:01 11/04/2021
00:21:34
1992
6 foto 265390 - My 77 9.75 39 16:17 03/03/2021
00:27:21
5271
7 foto 226968 - NguyenBao121110 74 9.5 38 16:47 19/02/2021
00:34:09
4816
8 foto 280448 - BorntoGod 74 9.5 38 16:57 20/03/2021
00:36:45
3606
9 foto 290390 - lap190603 72 9.25 37 22:46 04/04/2021
00:35:29
3454
10 foto 268740 - vianhh 69 9 36 13:40 15/03/2021
00:36:13
5525