Thông tin đề

[2021] Đề CHUYÊN số 14. THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quảng Nam (Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
18/02/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 279171 - TranLong2003 77 9.75 39 02:30 23/03/2021
00:33:03
10865
2 foto 268793 - Nguyễn Anh Minh 74 9.5 38 12:10 18/02/2021
00:42:19
8351
3 foto 265390 - My 71 9.25 37 15:44 03/03/2021
00:44:09
5271
4 foto 293666 - Tat Dat 71 9.25 37 10:04 07/03/2021
00:49:20
7314
5 foto 298515 - nguyenvanhung250803 71 9.25 37 09:55 10/03/2021
00:49:40
3313
6 foto 281036 - LaiPhuongThao 62 8.5 34 16:44 13/03/2021
00:16:39
5335
7 foto 290125 - NguyenHoangHongAnh 62 8.5 34 17:37 30/03/2021
00:27:24
3745
8 foto 300573 - Văn Đức 62 8.5 34 20:54 17/03/2021
00:45:36
1921
9 foto 299785 - Phạm Quang Huy 59 8 32 22:03 20/02/2021
00:35:36
2998
10 foto 274367 - Anh Nguyễn 53 7.75 31 00:10 19/02/2021
00:30:39
1967