Thông tin đề

[2021] Đề THPT số 07. THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh (Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
19/02/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 279171 - TranLong2003 71 9.25 37 20:54 24/03/2021
00:42:47
10865
2 foto 275953 - Moon 64 8.25 33 23:19 25/02/2021
00:23:23
6582
3 foto 177657 - hungtruong1601 53 7.75 31 03:44 17/03/2021
00:40:43
2838
4 foto 119533 - Leoyaoi 50 7.5 30 00:05 01/03/2021
00:50:00
8064
5 foto 280448 - BorntoGod 6 1 4 16:52 19/02/2021
00:16:45
3606
6 foto 212081 - Dongthianh 0 0 0 09:54 04/03/2021
00:00:04
4916
7 foto 294214 - Go go 0 0 0 21:48 09/03/2021
00:00:18
3579