Thông tin đề

ĐỀ LIVE PRO 02: Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc (Lần 01 - 2021)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
17/02/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 289703 - Nguyễn Như Anh 77 9.75 39 18:19 17/02/2021
00:32:25
1561
2 foto 267650 - ThaoHoang 74 9.5 38 19:59 17/02/2021
00:24:45
1508
3 foto 269373 - TRUOT DAI HOC 68 9 36 18:11 17/02/2021
00:21:54
1068
4 foto 299785 - Phạm Quang Huy 68 8.75 35 20:42 17/02/2021
00:45:20
1856
5 foto 165209 - mnhoa 65 8.75 35 19:11 17/02/2021
00:50:00
10580
6 foto 268740 - vianhh 59 8.25 33 21:07 17/02/2021
00:47:37
4146
7 foto 294080 - Maitram27 59 7.75 31 16:15 19/02/2021
00:46:43
1381
8 foto 290256 - Cao Huệ Mẫn 53 7.75 31 18:49 17/02/2021
00:38:56
1053
9 foto 265605 - Mai Thị Thuỳ Diệu 53 7.75 31 20:10 02/03/2021
00:43:31
5229
10 foto 261900 - Levis Banker 58 7.25 29 16:24 17/02/2021
00:30:48
5702