Thông tin đề

TÔ12.01. Tổng ôn Lý thuyết ESTE - LIPIT (Đề 2021)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:25
20/02/2021

Giới thiệu đề

Yêu cầu các em làm NGHIÊM TÚC - HẾT KHẢ NĂNG

Đây cũng là 1 bài đánh giá, không chỉ kiến thức mà cả ý thức học của mỗi bạn !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 180843 - Tong Dieu Vy 80 10 20 00:05 21/02/2021
00:39:33
3985
2 foto 296285 - Phạm Tiến Mạnh 74 9.5 19 19:19 21/02/2021
00:37:05
2025
3 foto 269947 - phamhoquangdung 72 9 18 10:55 21/02/2021
00:39:01
1810
4 foto 284237 - Ngngoc943 71 9 18 12:39 21/02/2021
00:35:23
1614
5 foto 269943 - Nguyễn Thị Trà My 71 9 18 18:03 21/02/2021
00:37:18
1700
6 foto 269956 - Lộc Đặng Phước 71 9 18 11:28 21/02/2021
00:39:56
1817
7 foto 300021 - Nguyen Duc Vuong 70 9 18 16:54 21/02/2021
00:39:47
1510
8 foto 270423 - Quangminh03 70 9 18 10:26 21/02/2021
00:40:00
1883
9 foto 299851 - Đào Thái Diệp 69 9 18 18:08 21/02/2021
00:27:47
1452
10 foto 299713 - bùi tiến dũng 69 9 18 22:42 20/02/2021
00:32:11
1749