Thông tin đề

Bài 8.14. Lý thuyết về sự điện phân (12H)
Lớp

12

Số câu

21 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
22/02/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 247354 - Vũ Trung Anh 39 9.52 20 16:49 23/02/2021
00:09:20
2133
2 foto 300041 - Vũ Đức Huy Khiêm 39 9.52 20 11:11 23/02/2021
00:17:02
1148
3 foto 300093 - luongquoc2510 36 9.05 19 14:38 27/02/2021
00:08:13
1387
4 foto 292047 - Đỗ Nhật Linh 33 8.57 18 15:06 25/02/2021
00:12:06
1246
5 foto 299474 - Shido Itusuka 0 0 0
-1614503052
1127