Thông tin đề

[OFF 2K4] HOÁ 11: Lý thuyết trọng tâm ANCOL - PHENOL (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

79 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
25/02/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 301885 - Nguyễn Tú Anh 12H5 22 5 17 02:45 16/04/2021
00:38:21
2607
2 foto 289556 - Nhật Minh Lưu 5 1.47 5 08:45 13/04/2021
00:02:13
2080
3 foto 289209 - Khải Nam -16 1.47 5 08:51 06/04/2021
00:01:05
1213
4 foto 292817 - Vũ Hải Đăng 3 0.59 2 10:31 18/03/2021
00:23:18
1003
5 foto 294451 - Hoàng Mạnh Thắng 12H6 -1 0.29 1 16:23 18/03/2021
00:50:00
2008
6 foto 321618 - Hoàng Trịnh 0 0 0
-1693235455
1045