Thông tin đề

[2021] Đề CHUYÊN số 16. THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng (Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
27/02/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 293666 - Tat Dat 68 9 36 23:39 10/03/2021
00:32:29
7314
2 foto 298515 - nguyenvanhung250803 62 8.25 33 17:20 11/03/2021
00:49:56
3313
3 foto 265390 - My 59 8.25 33 00:31 01/03/2021
00:49:08
5271
4 foto 290125 - NguyenHoangHongAnh 56 8 32 15:27 31/03/2021
00:44:51
3745
5 foto 281036 - LaiPhuongThao 50 7.5 30 05:30 11/03/2021
00:23:20
5335
6 foto 281668 - Nhattrang 50 7.5 30 15:55 19/03/2021
00:44:04
7124
7 foto 275953 - Moon 50 7.25 29 05:31 01/03/2021
00:50:00
6582
8 foto 277104 - Thu1805 46 6.5 26 17:03 18/03/2021
00:50:00
5076
9 foto 289528 - Hochoa2k3 40 6.5 26 23:51 24/03/2021
00:38:20
4100
10 foto 286108 - Phan Thị Thanh Huyền 38 6.5 26 10:10 01/03/2021
00:46:51
2434