Thông tin đề

[2021] Đề THPT số 11. THPT Nguyễn Trung Thiên - Hà Tĩnh (Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
28/02/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 268740 - vianhh 56 8 32 22:32 28/02/2021
00:47:51
5525
2 foto 226968 - NguyenBao121110 55 7.5 30 22:34 14/03/2021
00:45:08
4816
3 foto 275351 - HanaHuynh09 38 6.5 26 02:41 08/03/2021
00:10:38
3795
4 foto 291337 - ly2003ht 40 5.75 23 12:00 28/02/2021
00:35:03
1550
5 foto 212081 - Dongthianh 0 0 0 09:16 28/02/2021
00:00:20
4916
6 foto 294449 - NhutTan12 -1 0 0 02:37 28/02/2021
00:00:18
1226