Thông tin đề

[2021] Đề CHUYÊN số 17. THPT Chuyên Long An (Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
01/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 165252 - Vân 77 9.75 39 22:53 12/03/2021
00:06:10
1696
2 foto 293666 - Tat Dat 74 9.5 38 23:49 14/03/2021
00:36:23
7314
3 foto 268793 - Nguyễn Anh Minh 71 9.25 37 09:16 01/03/2021
00:49:13
8351
4 foto 298515 - nguyenvanhung250803 71 9.25 37 22:44 06/03/2021
00:49:54
3313
5 foto 277104 - Thu1805 65 8.75 35 16:43 14/03/2021
00:50:00
5076
6 foto 265390 - My 62 8.5 34 20:45 01/03/2021
00:40:38
5271
7 foto 223119 - caothihop 63 8.25 33 09:34 14/03/2021
00:19:47
5742
8 foto 268740 - vianhh 63 8.25 33 16:03 01/03/2021
00:47:03
5525
9 foto 165209 - mnhoa 56 8 32 23:06 11/03/2021
00:50:00
10721
10 foto 290125 - NguyenHoangHongAnh 57 7.5 30 00:02 02/04/2021
00:50:00
3745