Thông tin đề

[2021] Đề SỞ số 03. Tỉnh NINH BÌNH (KSCL - Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

18:00
04/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 268793 - Nguyễn Anh Minh 74 9.5 38 11:36 06/03/2021
00:29:01
8351
2 foto 293666 - Tat Dat 74 9.5 38 11:48 10/03/2021
00:29:57
7314
3 foto 265390 - My 72 9.25 37 20:57 09/03/2021
00:50:00
5271
4 foto 281036 - LaiPhuongThao 71 9.25 37 21:20 07/03/2021
00:22:15
5335
5 foto 277104 - Thu1805 68 9 36 21:35 10/03/2021
00:49:59
5076
6 foto 300573 - Văn Đức 68 9 36 11:57 18/03/2021
00:50:00
1921
7 foto 275953 - Moon 65 8.75 35 23:50 04/03/2021
00:39:01
6582
8 foto 293185 - Tran thi my hanh 65 8.75 35 09:43 03/04/2021
00:48:59
1723
9 foto 181709 - 10c8hoang 65 8.5 34 22:35 22/03/2021
00:41:36
3786
10 foto 265605 - Mai Thị Thuỳ Diệu 62 8.5 34 07:57 07/03/2021
00:39:42
5630