Thông tin đề

[2021] Đề THPT số 13. THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc (Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
05/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 281036 - LaiPhuongThao 68 9 36 21:32 10/03/2021
00:16:54
5335
2 foto 299785 - Phạm Quang Huy 61 8.25 33 14:14 07/03/2021
00:45:58
2998
3 foto 286108 - Phan Thị Thanh Huyền 59 8.25 33 00:32 06/03/2021
00:41:06
2434
4 foto 275351 - HanaHuynh09 53 7.75 31 02:10 08/03/2021
00:32:14
3795
5 foto 289685 - Colennhe2k3 50 7.5 30 20:43 15/03/2021
00:19:50
3585
6 foto 290234 - Nguyễn hùng 45 5.75 23 08:52 19/03/2021
00:50:00
2916
7 foto 297146 - BuiDucThang12 25 3.25 13 23:24 05/03/2021
00:21:42
1773
8 foto 212081 - Dongthianh 0 0 0 10:26 05/03/2021
00:00:05
4916