Thông tin đề

[2021] Đề THPT số 14. Cụm THPT Thành phố Vũng Tàu (Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
07/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 265390 - My 80 10 40 09:20 07/03/2021
00:31:55
5271
2 foto 293666 - Tat Dat 77 9.75 39 10:33 07/03/2021
00:15:33
7314
3 foto 268793 - Nguyễn Anh Minh 74 9.5 38 07:53 07/03/2021
00:38:36
8351
4 foto 274673 - Thịnh Đẹp Troai 68 9 36 12:01 15/03/2021
00:48:07
1725
5 foto 300396 - NguLaoThaiBinh 62 8.5 34 18:54 09/03/2021
00:50:00
1695
6 foto 298476 - Luyenthi 59 8.25 33 14:52 07/03/2021
00:42:30
1406
7 foto 290390 - lap190603 53 7.25 29 10:21 17/03/2021
00:50:00
3454
8 foto 277770 - vuabanh 43 6 24 15:14 11/03/2021
00:47:45
4409
9 foto 295639 - BaoTrung12 25 3.75 15 16:49 07/03/2021
00:50:00
3666
10 foto 264991 - Nguyễn Hoàng Vân 4 0.75 3 09:00 07/03/2021
00:49:42
3908