Thông tin đề

[2021] Đề THPT số 15. THPT Đào Duy Từ - Quảng Bình (Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
08/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 268793 - Nguyễn Anh Minh 77 9.75 39 11:20 08/03/2021
00:37:38
8351
2 foto 281036 - LaiPhuongThao 74 9.5 38 22:31 10/03/2021
00:19:19
5335
3 foto 226968 - NguyenBao121110 67 8.75 35 11:51 11/03/2021
00:49:32
4816
4 foto 280448 - BorntoGod 62 8.5 34 16:09 28/03/2021
00:48:04
3606
5 foto 291337 - ly2003ht 59 8.25 33 18:11 09/03/2021
00:36:22
1550
6 foto 40955 - luckys 59 8.25 33 20:42 08/03/2021
00:38:43
17904
7 foto 293185 - Tran thi my hanh 60 8 32 08:54 08/03/2021
00:50:00
1723
8 foto 295639 - BaoTrung12 56 8 32 14:12 08/03/2021
00:40:03
3666
9 foto 275351 - HanaHuynh09 38 6.5 26 00:27 08/03/2021
00:19:44
3795
10 foto 212081 - Dongthianh 0 0 0 09:06 08/03/2021
00:00:04
4916