Thông tin đề

Thi Online: CPLT_HC.01. Chinh phục lý thuyết chuyên đề ESTE - LIPIT (Đề 1: Khái niệm – Tính chất)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

10 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
03/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 307015 - DamGiang2k4 30 10 10 22:21 17/05/2022
00:01:16
2199
2 foto 286087 - buithihoailinh 30 10 10 18:01 14/05/2021
00:01:54
2092
3 foto 279171 - TranLong2003 30 10 10 02:55 05/03/2021
00:03:34
14468
4 foto 291934 - PhanVanHung12 30 10 10 20:14 04/03/2021
00:03:56
3045
5 foto 302025 - 123098tranggg 30 10 10 10:35 08/04/2021
00:08:24
1082
6 foto 238932 - Ngọc B173 nguyễn Thị Hồng 30 10 10 21:33 06/03/2021
00:08:34
3207
7 foto 197038 - Bsngoclinh 26 9 9 15:51 07/05/2021
00:03:09
4553
8 foto 245933 - Nguyễn Hoàng Phúc 26 9 9 03:34 20/03/2021
00:04:44
7080
9 foto 309368 - Hang Hang 26 9 9 16:41 17/04/2022
00:05:17
2387
10 foto 94569 - PHAMTUANANH 26 9 9 23:22 05/03/2021
00:05:27
9254