Thông tin đề

Thi Online: CPLT_HC.01. Chinh phục lý thuyết chuyên đề ESTE - LIPIT (Đề 2: Điều chế - Ứng dụng)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

10 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
03/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 286033 - Thúy Diệu An 30 10 10 21:32 01/05/2021
00:04:08
3910
2 foto 295639 - BaoTrung12 30 10 10 23:08 05/03/2021
00:04:56
3716
3 foto 297418 - TTThanhXuan 30 10 10 07:19 11/06/2021
00:06:26
2826
4 foto 288871 - Vũ Đỗ Khánh Chi 26 9 9 19:47 06/03/2021
00:00:50
2099
5 foto 289347 - VanHao12 26 9 9 21:26 25/04/2021
00:01:55
3164
6 foto 293634 - dothiquynhgiang 26 9 9 22:58 16/03/2021
00:05:00
3150
7 foto 291934 - PhanVanHung12 26 9 9 22:35 04/03/2021
00:05:02
3045
8 foto 289817 - thu hòa lê 26 9 9 16:48 21/04/2021
00:05:06
1378
9 foto 293666 - Tat Dat 26 9 9 23:06 09/03/2021
00:06:14
10002
10 foto 292347 - NguyenThom12 26 9 9 17:11 14/03/2021
00:06:46
1295