Thông tin đề

Thi Online: CPLT_HC.01. Chinh phục lý thuyết chuyên đề ESTE - LIPIT (Đề 3: Đồng phân)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
03/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 283042 - kieungan1503 28 10 10 19:16 08/04/2021
00:01:17
2919
2 foto 289578 - 1 28 10 10 15:12 06/03/2021
00:05:20
7936
3 foto 270097 - Võ Sao Mai 12H5 28 10 10 10:16 07/05/2021
00:06:07
2629
4 foto 290332 - Thanhhuyen247 28 10 10 21:37 23/04/2021
00:08:04
2480
5 foto 286033 - Thúy Diệu An 28 10 10 22:01 01/05/2021
00:11:25
3910
6 foto 266252 - VuViet09 25 9 9 00:22 11/04/2021
00:00:53
10731
7 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 24 9 9 22:20 15/04/2021
00:02:41
4048
8 foto 293666 - Tat Dat 24 9 9 23:17 09/03/2021
00:10:26
10002
9 foto 304618 - Bạch Ngọc Lam Dưỡng 24 9 9 15:48 16/05/2022
00:18:00
1918
10 foto 289347 - VanHao12 22 8 8 21:39 25/04/2021
00:01:11
3164