Thông tin đề

Thi Online: CPLT_HC.01. Chinh phục lý thuyết chuyên đề ESTE - LIPIT (Đề 4: Biện luận xác định công thức cấu tạo)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

00:04
03/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 293274 - Trương Ngân Giang 29 10 10 10:28 11/03/2021
00:00:58
4593
2 foto 266252 - VuViet09 29 10 10 00:23 11/04/2021
00:02:07
10731
3 foto 293666 - Tat Dat 26 9 9 23:36 09/03/2021
00:18:16
10002
4 foto 277104 - Thu1805 26 9 9 21:16 05/03/2021
00:19:19
10847
5 foto 283042 - kieungan1503 25 9 9 19:45 08/04/2021
00:02:27
2919
6 foto 270274 - Nguyễn Thị Việt Thư 12NC3 21 8 8 23:39 02/07/2021
00:20:00
10986
7 foto 289528 - Hochoa2k3 17 6 6 23:58 02/04/2021
00:20:00
8897
8 foto 293185 - Tran thi my hanh 14 6 6 07:49 17/03/2021
00:20:00
4324
9 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 13 6 6 08:32 13/04/2021
00:02:51
4048
10 foto 226968 - Nguyen Bao 13 6 6 15:14 08/04/2021
00:14:23
17766