Thông tin đề

Thi Online: CPLT_HC.03. Chinh phục lý thuyết chuyên đề HỢP CHẤT CHỨA NITƠ (Đề 1: Amin – Aminoaxit)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

10 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
05/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 30 10 10 18:58 19/04/2021
00:01:58
4048
2 foto 290332 - Thanhhuyen247 30 10 10 06:17 05/05/2021
00:08:22
2480
3 foto 295251 - 2002hochoa2021 26 9 9 20:01 05/05/2021
00:00:59
2768
4 foto 279531 - DoDucDong09 26 9 9 22:22 13/03/2021
00:01:25
4796
5 foto 277858 - Hoàng Thái Sơn 26 9 9 09:51 05/03/2021
00:08:40
17176
6 foto 274673 - Never Die 26 9 9 14:49 14/03/2021
00:09:57
3494
7 foto 266252 - VuViet09 22 8 8 23:12 16/04/2021
00:05:16
10731
8 foto 219416 - Letrunghuyen2003 22 8 8 09:39 13/06/2021
00:06:42
6668
9 foto 298515 - Nguyên Hưng 22 8 8 22:03 05/03/2021
00:08:00
7634
10 foto 283042 - kieungan1503 18 7 7 10:57 10/04/2021
00:01:09
2919