Thông tin đề

Thi Online: CPLT_HC.03. Chinh phục lý thuyết chuyên đề HỢP CHẤT CHỨA NITƠ (Đề 2: Peptit – Protein)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

10 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
05/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 293387 - Như Quỳnh 30 10 10 01:27 18/05/2021
00:00:59
2646
2 foto 292855 - Mỹ Duyên 30 10 10 22:32 20/03/2021
00:01:01
5234
3 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 30 10 10 19:05 19/04/2021
00:03:38
4048
4 foto 293188 - Quyetdoypnt 30 10 10 15:49 06/03/2021
00:06:32
6320
5 foto 290332 - Thanhhuyen247 30 10 10 16:23 06/05/2021
00:08:18
2480
6 foto 289578 - 1 26 9 9 20:48 27/06/2021
00:04:10
7936
7 foto 293666 - Tat Dat 26 9 9 23:04 11/03/2021
00:06:52
10002
8 foto 288871 - Vũ Đỗ Khánh Chi 22 8 8 04:48 11/03/2021
00:01:09
2099
9 foto 291061 - MinhAnh12 22 8 8 10:07 17/03/2021
00:04:45
1300
10 foto 293549 - dodaihocnhe23 22 8 8 15:51 22/05/2021
00:08:55
3349