Thông tin đề

Thi Online: CPLT_HC.04. Chinh phục lý thuyết chuyên đề Polime (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

10 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
06/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 290332 - Thanhhuyen247 30 10 10 15:51 20/05/2021
00:00:43
2480
2 foto 297146 - Bùi Đức Thắng 30 10 10 21:36 05/05/2021
00:01:54
2351
3 foto 293188 - Quyetdoypnt 30 10 10 08:18 07/03/2021
00:10:00
6320
4 foto 293669 - ThanhLuu12 26 9 9 09:51 03/06/2021
00:01:30
1586
5 foto 72011 - Lê Nguyễn Tâm Nhi 19 7 7 09:27 21/04/2021
00:10:00
7331
6 foto 283042 - kieungan1503 18 7 7 12:05 16/04/2021
00:01:14
2919
7 foto 270274 - Nguyễn Thị Việt Thư 12NC3 18 7 7 03:45 03/07/2021
00:07:42
10986
8 foto 289031 - MinhChau12 18 7 7 06:08 08/04/2021
00:07:48
12110
9 foto 266252 - VuViet09 18 7 7 06:12 17/04/2021
00:07:54
10731
10 foto 198470 - Hồ Phúc 18 7 7 22:57 09/04/2022
00:08:39
4321