Thông tin đề

Thi Online: CPLT_HC.04. Chinh phục lý thuyết chuyên đề Polime (Đề 4)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

10 phút

Thời gian mở vào thi

00:04
06/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 290332 - Thanhhuyen247 30 10 10 18:01 20/05/2021
00:02:15
2480
2 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 26 9 9 23:07 22/04/2021
00:02:19
4048
3 foto 293188 - Quyetdoypnt 26 9 9 08:20 07/03/2021
00:10:00
6320
4 foto 266252 - VuViet09 22 8 8 15:15 17/04/2021
00:06:46
10731
5 foto 274673 - Never Die 22 8 8 05:52 27/03/2021
00:08:34
3494
6 foto 212081 - Dongthianh 17 6 6 13:20 14/05/2021
00:10:00
6044
7 foto 270274 - Nguyễn Thị Việt Thư 12NC3 16 6 6 03:57 03/07/2021
00:10:00
10986
8 foto 301116 - Tuankiet2021 15 6 6 15:45 19/03/2021
00:10:00
1143
9 foto 289955 - Nguyễn Tiến Vinh 14 6 6 19:55 13/04/2021
00:07:35
2507
10 foto 289031 - MinhChau12 14 6 6 06:22 08/04/2021
00:09:44
12110