Thông tin đề

[2021] Đề THPT số 16. THPT Lê Văn Thịnh - Bắc Ninh (Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
09/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 265390 - My 68 9 36 19:55 09/03/2021
00:14:23
5271
2 foto 293185 - Tran thi my hanh 64 8.5 34 17:16 09/03/2021
00:36:42
1723
3 foto 268793 - Nguyễn Anh Minh 62 8.5 34 10:17 09/03/2021
00:19:23
8351
4 foto 40955 - luckys 62 8.5 34 17:04 09/03/2021
00:33:22
17904
5 foto 226968 - NguyenBao121110 62 8.5 34 23:01 09/03/2021
00:37:43
4816
6 foto 281036 - LaiPhuongThao 59 8.25 33 16:06 11/03/2021
00:12:21
5335
7 foto 261900 - Levis Banker 59 8.25 33 15:06 10/03/2021
00:22:31
7063
8 foto 277104 - Thu1805 59 8.25 33 05:04 10/03/2021
00:39:47
5076
9 foto 295639 - BaoTrung12 4 0.75 3 22:37 09/03/2021
00:50:00
3666
10 foto 294411 - hiimtuongquoc 0 0 0
-1615370122
1110