Thông tin đề

[2021] Đề THPT số 17. THPT Thạch Thành - Thanh Hóa (Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
11/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 268793 - Nguyễn Anh Minh 77 9.75 39 16:24 11/03/2021
00:43:28
8351
2 foto 277104 - Thu1805 69 9 36 18:00 11/03/2021
00:49:58
5076
3 foto 281036 - LaiPhuongThao 53 7.75 31 16:21 11/03/2021
00:12:04
5335
4 foto 293892 - Đinh Văn Hưởng 56 7.5 30 20:20 16/03/2021
00:21:13
6108
5 foto 261900 - Levis Banker 52 7 28 20:10 11/03/2021
00:23:19
7063
6 foto 295639 - BaoTrung12 32 4.5 18 10:38 11/03/2021
00:50:00
3666
7 foto 275953 - Moon 0 0 0
-1616423780
6582
8 foto 212081 - Dongthianh 0 0 0 08:43 11/03/2021
00:00:05
4916
9 foto 289578 - Dong Thuy Tu My 0 0 0 17:01 14/03/2021
00:00:21
2578