Thông tin đề

[2021] Đề THPT số 18. THPT Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh (Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
12/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 165252 - Vân 65 8.75 35 11:19 30/03/2021
00:28:28
1696
2 foto 299785 - Phạm Quang Huy 58 8 32 14:33 21/03/2021
00:47:52
2998
3 foto 297482 - onthidaihoc2k2 56 8 32 14:14 12/03/2021
00:40:48
2851
4 foto 280448 - BorntoGod 49 6.75 27 14:54 28/03/2021
00:47:09
3606
5 foto 294214 - metmoivch123 41 6.75 27 00:59 13/03/2021
00:42:26
3579
6 foto 265390 - My 0 0 0
-1616660229
5271
7 foto 212081 - Dongthianh 0 0 0 18:02 12/03/2021
00:00:04
4916