Thông tin đề

Thi Online: PLUS-VC01.Bài 3: CHINH PHỤC CÁC DẠNG TOÁN NHIỆT LUYỆN (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
09/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 204133 - hongngoc2808 40 10 10 09:49 12/12/2021
00:00:50
24193
2 foto 288111 - khiem281281 40 10 10 22:22 23/09/2021
00:25:23
1714
3 foto 240038 - leminhkhoi2k4 40 10 10 21:48 21/11/2021
00:50:00
28617
4 foto 309281 - TranLinhh 28 7 7 06:35 28/04/2022
00:50:00
15032
5 foto 291429 - CuongTran12 23 6 6 10:18 09/05/2021
00:50:00
2121
6 foto 300026 - TranPhuThuan 15 5 5 23:51 09/03/2021
00:04:28
2175
7 foto 293635 - La An 15 5 5 21:35 25/04/2021
00:31:29
3359
8 foto 289198 - Phạm Anh Tuấn 16 4 4 21:08 07/05/2021
00:43:04
1779
9 foto 226968 - Nguyen Bao 12 3 3 22:22 09/03/2021
00:15:34
19456
10 foto 293185 - Tran thi my hanh 5 3 3 17:38 09/03/2021
00:19:09
4324