Thông tin đề

Thi Online: PLUS-VC01.Bài 3: CHINH PHỤC CÁC DẠNG TOÁN NHIỆT LUYỆN (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
02/01/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 204133 - hongngoc2808 40 10 10 09:53 12/12/2021
00:01:17
24193
2 foto 288111 - khiem281281 35 9 9 22:22 23/09/2021
00:23:55
1714
3 foto 309281 - TranLinhh 35 9 9 07:34 28/04/2022
00:36:48
15032
4 foto 289198 - Phạm Anh Tuấn 35 9 9 21:14 08/05/2021
00:50:00
1779
5 foto 240038 - leminhkhoi2k4 30 8 8 22:23 21/11/2021
00:37:43
28617
6 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 14 4 4 17:31 10/04/2021
00:04:10
4048
7 foto 314590 - mingi013123 13 4 4 12:33 07/02/2022
00:47:26
1165
8 foto 291729 - phong nguyen 0 0 0 11:15 14/04/2021
00:00:03
1045
9 foto 299140 - nguyen truong 0 0 0 18:22 10/07/2021
00:00:03
1000
10 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0 20:17 18/03/2021
00:00:04
9149