Thông tin đề

Thi Online: PLUS-VC01.Bài 3: CHINH PHỤC CÁC DẠNG TOÁN NHIỆT LUYỆN (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
11/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 204133 - hongngoc2808 35 10 10 09:58 12/12/2021
00:01:19
24193
2 foto 288111 - khiem281281 35 10 10 16:53 24/09/2021
00:18:25
1714
3 foto 240038 - leminhkhoi2k4 35 10 10 09:28 22/11/2021
00:45:35
28617
4 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 32 9 9 22:09 10/04/2021
00:01:57
4048
5 foto 309281 - TranLinhh 22 7 7 03:45 29/04/2022
00:44:37
15032
6 foto 314590 - mingi013123 18 5 5 16:14 07/02/2022
00:38:45
1165
7 foto 280274 - MaiNT09 6 2 2 17:10 06/05/2021
00:13:23
6079
8 foto 293890 - Đậu Xanh 4 2 2 20:09 17/04/2021
00:32:43
6776
9 foto 274838 - Lăng Vĩ Khương 0 0 0 09:25 10/04/2021
00:00:03
4766
10 foto 299140 - nguyen truong 0 0 0 18:22 10/07/2021
00:00:03
1000