Thông tin đề

Thi Online: PLUS-VC01.Bài 3: CHINH PHỤC CÁC DẠNG TOÁN NHIỆT LUYỆN (Đề 4)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
12/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 288111 - khiem281281 33 10 10 17:02 28/09/2021
00:38:03
1714
2 foto 240038 - leminhkhoi2k4 28 9 9 13:47 22/11/2021
00:43:33
28617
3 foto 309281 - TranLinhh 19 7 7 05:00 29/04/2022
00:47:54
15032
4 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 17 6 6 11:00 11/04/2021
00:01:07
4048
5 foto 293365 - Hoàng Trọng sai ngu nhiều quá 4 3 3 08:48 21/03/2021
00:00:19
2763
6 foto 280274 - MaiNT09 4 1 1 05:04 06/05/2021
00:10:15
6079
7 foto 299140 - nguyen truong 0 0 0 18:23 10/07/2021
00:00:03
1000
8 foto 291729 - phong nguyen 0 0 0 11:17 14/04/2021
00:00:04
1037
9 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0 20:41 18/03/2021
00:00:05
9149
10 foto 288871 - Vũ Đỗ Khánh Chi 0 0 0 01:36 22/03/2021
00:00:05
2099