Thông tin đề

Thi Online: PLUS-VC01.Bài 3: CHINH PHỤC CÁC DẠNG TOÁN NHIỆT LUYỆN (Đề 5)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
05/01/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 42 10 10 18:31 11/04/2021
00:06:25
4048
2 foto 288111 - khiem281281 42 10 10 17:02 28/09/2021
00:24:38
1714
3 foto 240038 - leminhkhoi2k4 37 9 9 15:35 22/11/2021
00:50:00
28617
4 foto 299140 - nguyen truong 0 0 0 18:24 10/07/2021
00:00:02
1000
5 foto 291567 - LeNgocHan12 0 0 0 22:19 29/07/2021
00:00:04
3312
6 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0 21:47 18/03/2021
00:00:05
9149
7 foto 291729 - phong nguyen 0 0 0 11:18 14/04/2021
00:00:05
1045
8 foto 289198 - Phạm Anh Tuấn 0 0 0 22:14 19/05/2021
00:00:07
1779
9 foto 135927 - nguyenhuuhoait 0 0 0 16:36 22/06/2021
00:00:07
1274
10 foto 284068 - fly2star 0 0 0 18:48 17/05/2021
00:00:10
1002