Thông tin đề

Thi Online: PLUS-VC02.Bài 1: Chinh phục Bài toán thời gian trong điện phân (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
09/01/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 314632 - Lam Trần 38 10 10 09:55 24/06/2022
00:20:50
3000
2 foto 288111 - khiem281281 38 10 10 22:24 29/09/2021
00:27:20
1714
3 foto 293666 - Tat Dat 35 9 9 11:40 19/03/2021
00:33:20
10002
4 foto 299234 - anhdathk123 35 9 9 21:37 02/06/2021
00:33:22
9726
5 foto 289259 - Tuan Anh Trung 35 9 9 05:46 06/04/2021
00:43:56
12432
6 foto 293274 - Trương Ngân Giang 30 8 8 08:53 15/04/2021
00:01:07
4593
7 foto 298515 - Nguyên Hưng 30 8 8 17:14 09/04/2021
00:24:54
7634
8 foto 289031 - MinhChau12 30 8 8 15:25 27/03/2021
00:26:23
12110
9 foto 295193 - Teddybear2021 30 8 8 22:34 08/04/2021
00:49:06
4515
10 foto 299785 - Phạm Quang Huy 25 7 7 08:54 16/03/2021
00:37:57
9164