Thông tin đề

Thi Online: PLUS-VC02.Bài 1: Chinh phục Bài toán thời gian trong điện phân (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
10/01/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 288111 - khiem281281 41 10 10 22:41 29/09/2021
00:15:46
1714
2 foto 290810 - thanhly104 31 8 8 23:21 21/03/2021
00:05:41
4522
3 foto 281036 - LaiPhuongThao 29 8 8 10:50 09/05/2021
00:00:31
8588
4 foto 293666 - Tat Dat 29 8 8 12:11 19/03/2021
00:30:35
10002
5 foto 310311 - Quỳnh Giang 26 7 7 09:35 18/03/2022
00:00:44
18410
6 foto 226968 - Nguyen Bao 23 6 6 22:34 19/06/2021
00:36:13
19456
7 foto 299785 - Phạm Quang Huy 21 6 6 20:25 20/03/2021
00:50:00
9164
8 foto 293890 - Đậu Xanh 19 5 5 20:05 15/04/2021
00:44:44
6776
9 foto 293549 - dodaihocnhe23 16 5 5 20:20 06/04/2021
00:35:41
3349
10 foto 293185 - Tran thi my hanh 15 5 5 16:55 18/03/2021
00:49:29
4324