Thông tin đề

Thi Online: PLUS-VC02.Bài 2: Phương pháp xử lý dung dịch sau điện phân (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
14/01/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 310311 - Quỳnh Giang 37 10 10 22:29 15/03/2022
00:00:43
18410
2 foto 204133 - hongngoc2808 37 10 10 21:46 25/12/2021
00:00:51
24193
3 foto 288111 - khiem281281 37 10 10 20:40 30/09/2021
00:17:23
1714
4 foto 288352 - Quynhanh1408 37 10 10 00:22 08/05/2021
00:22:35
9059
5 foto 299234 - anhdathk123 37 10 10 08:50 03/06/2021
00:36:52
9726
6 foto 293666 - Tat Dat 37 10 10 11:37 20/03/2021
00:41:55
10002
7 foto 306742 - Nguyễn Vân Anh 12NC3 33 9 9 15:17 04/02/2022
00:50:00
5057
8 foto 293148 - khiemnguyen 32 9 9 13:51 15/03/2021
00:01:23
1713
9 foto 290234 - Nguyễn hùng 27 8 8 21:55 14/03/2021
00:01:04
3700
10 foto 299785 - Phạm Quang Huy 27 8 8 09:33 16/03/2021
00:37:37
9164