Thông tin đề

Thi Online: PLUS-VC02.Bài 2: Phương pháp xử lý dung dịch sau điện phân (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
15/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 204133 - hongngoc2808 38 10 10 23:39 25/12/2021
00:00:50
24193
2 foto 288352 - Quynhanh1408 38 10 10 15:15 08/05/2021
00:07:31
9059
3 foto 300396 - NguLaoThaiBinh 38 10 10 00:14 03/06/2021
00:45:13
4389
4 foto 293148 - khiemnguyen 35 9 9 14:57 15/03/2021
00:02:05
1713
5 foto 288111 - khiem281281 33 9 9 20:52 30/09/2021
00:11:33
1714
6 foto 310311 - Quỳnh Giang 32 9 9 10:45 16/03/2022
00:00:28
18410
7 foto 289578 - 1 16 5 5 16:05 16/03/2021
00:00:49
7936
8 foto 293890 - Đậu Xanh 0 0 0
-1618495837
6776
9 foto 299785 - Phạm Quang Huy 0 0 0
-1615862104
9164
10 foto 299140 - nguyen truong 0 0 0 18:29 10/07/2021
00:00:02
1000