Thông tin đề

Thi Online: PLUS-VC02.Bài 2: Phương pháp xử lý dung dịch sau điện phân (Đề 4)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:04
17/01/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 310311 - Quỳnh Giang 40 10 10 09:32 18/03/2022
00:00:25
18410
2 foto 288111 - khiem281281 35 9 9 22:40 30/09/2021
00:19:04
1714
3 foto 299785 - Phạm Quang Huy 31 8 8 15:47 26/03/2021
00:44:05
9164
4 foto 293513 - Hoàng Hữu Đức 0 0 0
-1615922929
5 foto 297928 - onthidh2021 0 0 0
-1615920742
3991
6 foto 299140 - nguyen truong 0 0 0 18:30 10/07/2021
00:00:03
1000
7 foto 309281 - TranLinhh 0 0 0 20:14 20/04/2022
00:00:03
15032
8 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0 19:44 20/03/2021
00:00:04
9149
9 foto 293188 - Quyetdoypnt 0 0 0 10:57 27/04/2021
00:00:04
6320
10 foto 291567 - LeNgocHan12 0 0 0 22:50 29/07/2021
00:00:04
3312