Thông tin đề

[2021] Đề CHUYÊN số 20. THPT Chuyên Tuyên Quang (Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
16/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 268793 - Nguyễn Anh Minh 71 9.25 37 08:32 16/03/2021
00:47:52
8351
2 foto 289703 - Nguyễn Như Anh 65 8.75 35 19:14 23/03/2021
00:48:49
1827
3 foto 298515 - nguyenvanhung250803 65 8.75 35 18:16 28/03/2021
00:49:44
3313
4 foto 267130 - NguyenMaiThao 62 8.5 34 15:01 19/03/2021
00:19:08
2232
5 foto 281668 - Nhattrang 59 8.25 33 01:14 20/03/2021
00:31:16
7124
6 foto 290125 - NguyenHoangHongAnh 50 7.5 30 10:47 04/04/2021
00:41:31
3745
7 foto 277104 - Thu1805 50 7.5 30 03:58 16/03/2021
00:50:00
5076
8 foto 300396 - NguLaoThaiBinh 47 7.25 29 21:01 16/03/2021
00:50:00
1695
9 foto 281036 - LaiPhuongThao 44 7 28 19:57 18/03/2021
00:13:48
5335
10 foto 265390 - My 52 6.5 26 15:15 19/03/2021
00:50:00
5271