Thông tin đề

[2021] Đề THPT số 24. THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội (Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
21/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 265390 - My 71 9.25 37 19:05 22/03/2021
00:29:30
5271
2 foto 299785 - Phạm Quang Huy 71 9.25 37 15:47 21/03/2021
00:32:50
2998
3 foto 268740 - vianhh 66 8.75 35 07:29 23/03/2021
00:47:39
5525
4 foto 275953 - Moon 62 8.5 34 21:55 26/03/2021
00:32:50
6582
5 foto 277104 - Thu1805 56 8 32 08:44 21/03/2021
00:49:58
5076
6 foto 291683 - NhuQuy12 53 7.75 31 22:17 21/03/2021
00:35:43
1133
7 foto 293549 - dodaihocnhe23 38 6.5 26 13:56 21/03/2021
00:40:37
2440
8 foto 294214 - metmoivch123 48 6 24 23:14 22/03/2021
00:50:00
3579
9 foto 273232 - Phạm Võ Anh Thắng 0 0 0
-1616414027
4680
10 foto 280448 - BorntoGod 0 0 0
-1616317423
3606