Thông tin đề

Thi Online: PLUS-VC03.Bài 1: Chinh phục các bài toán (H+,NO3-) tạo H2 (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
24/01/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 243854 - Huỳnh Thu Hiền 0 0 0 18:56 30/03/2022
00:00:02
2252
12 foto 299140 - nguyen truong 0 0 0 18:32 10/07/2021
00:00:03
1000
13 foto 309281 - TranLinhh 0 0 0 10:20 16/04/2022
00:00:03
15032
14 foto 291729 - phong nguyen 0 0 0 11:33 14/04/2021
00:00:04
1045
15 foto 201943 - Tài năng trẻ Lingardinho 0 0 0 09:28 08/05/2021
00:00:04
1597
16 foto 289774 - hocchung2 0 0 0 10:45 25/06/2021
00:00:04
7448
17 foto 135927 - nguyenhuuhoait 0 0 0 08:41 23/06/2021
00:00:06
1274
18 foto 291567 - LeNgocHan12 0 0 0 23:01 29/07/2021
00:00:09
3312
19 foto 289998 - Nhân Bùi 0 0 0 10:16 26/05/2021
00:00:10
1849
20 foto 284777 - ducanhlam12a1 0 0 0 14:32 22/04/2021
00:00:14
3430